Ś.P. Piotr Małecki

Wspomnienia, dokonania, pamiątki

ŚP. Piotr Małecki (1954-2010)

Piotr_Malecki-look-left-w-bDoktor Piotr Małecki urodził się 16 czerwca 1954 roku w Gliwicach i w tym mieście realizował ścieżkę edukacyjną do czasu rozpoczęcia studiów wyższych. Już od najmłodszych lat wykazywał się ponadprzeciętnymi zdolnościami, stąd na studia został przyjęty bez konieczności zdawania egzaminu, jako najlepszy uczeń gliwickiego liceum.

Piotr_Malecki-teatr-w-bW 1972 roku rozpoczął studia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w trakcie studiów związał się czynnie z Teatrem Anglistów prowadzonym przez legendarnego profesora Przemysława Mroczkowskiego, grając między innymi w sztukach Szekspira i Chestertona. Ponadprzeciętność i liczne talenty dr. Piotra Małeckiego były uzewnętrzniane nie tylko na niwie artystycznej. Przejawiły się także w chęci zgłębiania nauk ekonomicznych, co zaowocowało podjęciem, równolegle ze studiami anglistycznymi, nauki w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej, na elitarnym kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Doktor Piotr Małecki zawsze przejawiał w swoim myśleniu i działaniu duszę społecznika, stąd na całej Jego ścieżce życiowej bezinteresowne uczestnictwo, na początku w ruchach studenckich, poprzez przewodniczenie Studenckiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół ONZ (oddział w Krakowie), a następnie zaangażowanie w działalność Społecznego Ruchu „Solidarność” z którym w randze wiceprzewodniczącego był związany do dnia śmierci. Patriotyzm, otwarty umysł i życzliwość wobec otaczającego świata i ludzi, a do tego wrodzona skromność przyświecały całej drodze życiowej śp. Piotra. Realizując karierę zawodową po ukończeniu Filologii Angielskiej podjął pracę w Studium Języków Obcych Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako lektor języka angielskiego, a następnie jako absolwent studiów ekonomicznych rozpoczął pracę w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Społecznych i Ekonomicznych. Rozwijając zainteresowania językowe jako tłumacz przysięgły, realizował równocześnie karierę naukową. W 1988 roku obronił pracę doktorską.

Doktor Piotr Małecki oprócz działalności społecznej pełnił także funkcje zarządcze w randze dyrektora Wydziału Polityki Regionalnej w Urzędzie Wojewódzkim oraz dyrektora Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Krakowa. Nade wszystko jednak był Człowiekiem wielkiego formatu, Rycerzem Zakonu Rycerzy i Szpitalników Świętego Łazarza z Jerozolimy, czynnie zaangażowanym w działalność Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza, jako wieloletni wiceprezes. Człowiekiem hołdującym prawdziwym wartościom, w dzisiejszym świecie mało dostrzeganym, niedoścignionym wzorem dla nas wszystkich. Uczmy się zatem czerpać z tego wzoru.

Jolanta Juza

Janusz Fudaliński

Solidarność

Strona w budowie